Pouhým pohledem předcházíme finančním ztrátám, zabraňujeme požárům a haváriím

elektro revize revize termokamerou

Co je to termokamera | termovize | infrakamera ?

Princip termokamery

termo kamera Teplo se šíří vedením, prouděním a také zářením. tepelné záření je okem viditelné až nad 520°C. Termokamery umožňují zobrazit tepelné (infračervené) záření tělesa již při nižších teplotách. Na princip měření přišel fyzik Max Planck. Výstupem z termovizní kamery je infračervený snímek, odborně termogram, resp. termovizní snímek. Termokamery uživateli umožní určit teplotu v jednotlivých bodech termogramu graficky, přiřazením berevné palety.

Problematika výsledku měření

Určení skutečné (absolutní) teploty však není snadné, protože záření tělesa je ovlivněno jeho parametry a také okolím. Proto se měření termokamerou využívá především ke zjišťování nepravidelností. Jeden z hlavních parametrů je emisivita tělesa. Ideálně černé těleso má emisivitu 1, kovová lesklá tělesa mají emisivitu velmi malou (až 0,1). Malá emisivita tělesa většinou znamená malou přesnost měření. Odražená teplota - může ovlivnit výsledek měření, především u těles s malou emisivitou. Další méně významné chyby vznikají vzáleností, vlhkostí atd.

Vyhodnocení měření termokamerou

Z výše uvedeného vyplývá, že vyhodnocení thermogramů je náročnou záležitostí a klade vysoké nároky na praxi a znalosti hodnotitele. Podobný snímek v různých podmínkách, může znamenat standardní stav ale také závadu. Proto se neustále vzděláváme nejen v problematice termovizní techniky, ale také ve stavebnictví, elektrotechnice, klimatizaci a dalších oborech našich zákazníků.

Bez dobré znalosti konstrukce stroje nebo budovy nelze správně termogram vyhodnotit. Pro účely reklamací nebo soudních sporů je nutné podpořit termogramy také kontaktním měřením a měřením dalších veličin (vlhkost, el. proud, osvětlení apod.) U staveb se požadovaná teplota určuje také výpočtem z projektu.

Tímto chceme poděkovat našim partnerům za spolupráci při testování, simulacích a vyhodnocování termogramů.

obrázek měření obrázek měření obrázek měření obrázek měření obrázek měření obrázek měření