Co měříme

Pro kvalitní výsledek měření je nutné vzít v úvahu i ostatní veličiny působící na měřený objekt. Proto v rámci našich služeb měříme i další veličiny.

Určení emisivity materiálů

měření rozvaděče

Substance Teplotní Emisivita Substance Teplotní Emisivita
Asfalt 0.90 až 0.98 Látka (černá) 0.98
Beton 0.94 Kůže Lidská 0.98
Cement 0.96 Kůže 0.75 až 0.80
Písek 0.90
Zemina 0.92 až 0.96 Uhelný Prach 0.96
Voda 0.92 až 0.96 Lak 0.80 až 0.95
Led 0.96 až 0.9 Lak (matný) 0.97
Sníh 0.83 Guma (černá) 0.94
Sklo 0.90 až 0.95 Plast 0.85 až 0.95
Keramika 0.90 Dříví 0.90
Papír 0.70 až 0.94

Umíme změřit:

Elektrické veličiny

Elektrické AC/DC napětí do 1000V, proud do 4000A, příkon do 1600kW, proudová špička 4000A, frekvence, střída, odpor, kapacita, izolační odpor, zemní odpor, impedanční smyčka, zkreslení atd.

Návrh hodnoty hlavního jističe.

Měření datalogerem až 2GB dat

měření datalogrem měřící kleště

Detekce rozvodů trubky, dráty a pod.

IR bezkontaktní měření teploty

Rozsah IR měření -20 až + 250 °C, citlivost ≤0,1°C, velikost měřeného bodu od 0,12 mm.
Bodové IR měření -50 až 800°C, D:S 13:1, přesnost ±1,5% výsledku ±2°C
Korekce emisivity 0,1 - 1

Obsah vlhkosti ve stavebních materiálech

Na principu vysokofrekvenčních vln. Průnik až 40mm Rozsah 0,1 - 45%, rozlišení 0,1%. Všechny běžné materiály např: dřevo, beton, cihly, sádra.

Teplota a vlhost vzduchu

vlhkoměr Teplotní rozsah vzduch: 0..50°C +-0,1°C
Rozsah vzdušné vlhkosti: 10%..90%
Teplota kontaktně do 1000°C

Detekce úniku plynu

Rozsah měření Zemní plyn (LNG) 1000 - 6500 ppm
Butan/Propan (LPG) 500 - 6500 ppm

Měření osvětlení

luxmetr 0,01 - 40,000 Lux přesnost opk +-2%
kalibrováno pro standardní bílé světlo.
teplota barvy 2856k
čidlo - silikonová fotodioda s filtrem

Měření hluku

hlukoměr Zvuk: 35 - 130 dB
Rozlišení 0,1 dB
Přesnost +-3,5dB
Frekvenční rozsah 30Hz-10kHz
Vážení ve frekvenční doméně: A vyvážení

Doporučené hodnoty osvětlení

Kanceláře
Recepce, konferenční místnost 200~750
Administrativní práce 700~1.500
Psaní, kreslení 1.000~2.000
Továrny
Balení, chodby 150~300
Dozor u výrobní linky 300~750
Kontrola 750~1.500
Hotely
Veřejné prostory, šatny 100~200
Recepce, pokladny 200~1.000
Obchody
Vnitřní schodiště 150~200
Výlohy, pult 750~1.500
Průčelí výloh 1.500~3.000
Nemocnice
Ošetřovna, skladiště 100~200
Ordinace 300~750
Operační sál, pohotovost 750~1.500
Školy
Aula, tělocvična 100~300
Třídy 200~750
Laboratoř, knihovna, kreslírna 500~1.500